Digitala patientmöten och arbetsmiljö

- En guide till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete vid digifysisk vård

2024

Centrum för arbtes- och miljömedicin (CAMM)

Forskning och utveckling, Centrum för arbets och miljömedicin, Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö

Guiden beskriver vanliga möjligheter och hinder med det digifysiska arbetssättet i förhållande till arbetsmiljön.

I guiden finns också förslag på hur verksamheter som arbetar med digifysisk vård kan behålla en god arbetsmiljö. Guiden vänder sig till dig med arbetsmiljöansvar i en vårdverksamhet som har infört ett digifysiskt* arbetssätt.

Guiden bygger på rapporten ”Arbetsmiljö vid digitala patientmöten”, som är framtagen av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Rapporten är i sin tur baserad på en undersökning av hur vårdpersonalen själva upplever att deras arbetsmiljö påverkas av ett digifysiskt arbetssätt.

*Ett digifysiskt arbetssätt = fysiska och digitala kanaler ska komplettera varandra
 

Omslag guide "Digitala patientmöten och arbetsmiljö"