Fysisk träning på arbetsplatsen

2023

Karin Berglund

Forskning och utveckling, Centrum för arbets och miljömedicin, Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö

Informationsbladet vänder sig till dig som är arbetsgivare och funderar eller håller på att införa fysisk träning på arbetsplatsen. I bladet hittar du aktuell kunskap som är baserad på den forskning som gjorts om fysisk träning på arbetsplatser och tips och råd för ett lyckat resultat.

Att människor mår bra av fysisk träning vet vi. Att arbetsgivaren erbjuder personalen fysisk träning på arbetsplatsen under arbetstid innebär dock inte enbart att hälsan förbättras. Det kan också ge andra fördelar, som minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och förbättrad gemenskap.

 

Omslafg Fysisk träning på arbetsplatsen