Psykisk belastning inom hemtjänsten

Intervjuer med hemtjänstpersonal i Stockholms län

2022

Pirjo Savlin, Magnus Linnarud Johansson, Annika Lindahl Norberg

Rapport , Arbete och arbetsmiljö

En intervjustudie om vilka faktorer inom organisatorisk och social arbetsmiljö som påverkar personalens vilja och möjlighet att vara kvar i hemtjänsten. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder. Målgruppen är arbetsgivare och verksamhetsledning.

Idag innebär arbete inom hemtjänsten i många fall såväl fysiska som psykiska belastningar och sjukfrånvaron inom branschen är hög. Samtidigt kommer antalet personer som är 80 år och äldre att öka med 50 procent fram till 2029. Det ställer krav på hemtjänsten att både kunna attrahera ny personal och behålla de redan anställda.

Vad visade resultaten

Rapporten visar att en kombination av psykiskt krävande uppgifter, som att hantera möten med sjuka personer, och otillräckliga resurser, ofta i form av för lite tid eller bristande socialt stöd, ger hög psykisk belastning i arbetet inom hemtjänsten. Men medarbetarna berättar också om positiva aspekter av arbetet, som mötet med brukarna, möjligheten att kunna hjälpa människor och att de upplever sitt arbete som fritt och varierat.

Studieupplägg och deltagare

Rapporten bygger på resultat från intervjuer med 36 personer inom hemtjänsten i Stockholms län.

Omslag "Psykisk belastning inom hemtjänsten"