Att göra skillnad i vardagen för barn och unga med allergi - Allergiförebyggande arbete i Stockholms län

2024

Marina Jonsson, Ulla-Britt Andersson, Catherine Fahlén Zelander, Alexandra Lövquist, Leena Oscarson, Emmanouela Sdona, Annelie Turesson

Rapport , Barn och unga, Boende och närmiljö, Hälsa och sjukdom

Rapporten beskriver CAMM:s allergiförebyggande arbete för barn och unga med allergi i Stockholms län. Hur är det att vara barn med allergi och vilka möjligheter finns att minska konsekvenserna av sjukdomen i deras vardag?

Med rapporten vill vi öka kunskapen kring hur det är att vara barn med allergi, kring hur det allergiförebyggande arbetet kan se ut och kring vilka möjligheter som finns att faktiskt minska konsekvenserna i vardagen för de här barnen och därigenom förbättra deras livskvalitet. Vi vänder oss till personal och rektorer i förskola och skola, hälso- och sjukvård, patientorganisationer och politiker och tjänstemän men också till andra intresserade både lokalt, regionalt och nationellt.

 

Omslag Att göra skillnad i vardagen för barn med allergi omslag