Arbetsanpassning vid psykisk ohälsa

2024

Annika Lindahl, Maria Plato

Forskning och utveckling, Rapport , Arbete och arbetsmiljö, Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Resultat och rekommendationer från ett projekt med syftet att tillsammans med chefer och personer som arbetar med chefsstöd utforska hur man kan möta utmaningar med arbetsanpassning vid psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I bästa fall går det att undvika sjukfrånvaro genom att fånga upp ohälsan i ett tidigt skede. Det finns idag lagstiftning om att arbetsanpassning ska användas som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Men arbetsgivare signalerar samtidigt att arbetsanpassning vid psykisk ohälsa kan vara en svår uppgift. I Projektet "Arbetsplatsprevention vid psykisk ohälsa:PreHab" var därför det övergripande målet att tillsammans med chefer och personer som arbetar med chefsstöd utforska hur man kan möta utmaningar med arbetsanpassning vid psykisk ohälsa. Rapporten bygger på intervjuer som gjordes under 2022 och 2023. 

Målgrupp

Rapporten vänder sig främst till arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter, men kan även vara av intresse för skyddsombud och personer som arbetar med företagshälsovård.

 

Omslag Arbetsanpassning vid psykisk ohälsa