24 timmars rörelsevanor hos barn är inte direkt kopplat till framtida övervikt och fetma

2018

Daniel Berglind

Forskning och utveckling

Så kallade ”24 timmarsrekommendationer” för rörelsevanor framtagna av kanadensiska forskare innehåller råd om daglig fysisk aktivitet, skärmtid och sömn. Enligt en ny studie finns ingen direkt koppling mellan rörelsevanor mätta vid fyra år och förekomst av övervikt och fetma vid fem år

Förstasida