Multikomponentinterventioner bäst för att öka fysisk aktivitet i skolan

2018

: Liselotte Schäfer Elinder

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

En kartläggande litteraturöversikt visar att insatser i skolan eller i anslutning till skolan kan leda till ökad fysisk aktivitet bland barn i skolåldern. Multikomponentinterventioner ger bäst effekt och det är bra att involvera familjen och lokalsamhället.

Förstasida