Hur stor andel av den vuxna befolkningen upplever könsinkongruens och hur ser dessa personers psykiska hälsa ut?

2018

Kyriaki Kosidou

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Allt fler personer söker könskorrigerande vård. Faktabladet visar att personer som upplever olika aspekter av könsinkongruens upplever större psykisk ohälsa och har högre risk för självmordsförsök jämfört med övriga befolkningen.

Förstasida