Rökfri på andra språk

– om tolksamtal på Sluta-Röka-Linjen

2018

Amanda Wedenborn

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

2017 implementerades Sluta-röka-linjens tolktjänst för att ytterligare tillgängliggöra linjens stöd på andra språk.

Sluta-röka-linjen (SRL) erbjuder individanpassat stöd för tobaksavvänjning via telefon. Bland klienterna som använt den nya tjänsten har en ungefär lika stor andel blivit rökfria som när stödet ges på svenska.

Förstasida