Insatser för att minska inåtvända och utagerande problem hos yngre barn (0–5 år)

2018

Lene Lindberg, Johan Åhlén

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Den här övergripande översikten av tidigare systematiska översikter visar ett relativt gott, vetenskapligt stöd för föräldraprogram som ska minska yngre barns utagerande problem.

Förstasida