Styrkor och utmaningar med standardiserade vårdförlopp inom cancervården

– primärvårdens röster

2019

Malin Gunnarsson, Jessica Dervish, Sara Delilovic, Henna Hasson, Mårten Åhström

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö, Hälsa och sjukdom

Primärvården har en nyckelroll i arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) eftersom majoriteten av patienter söker sig till en vårdcentral som första instans vid misstanke om sjukdom. Det visar en studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) .

Förstasida