Styrkor och utmaningar med standardiserade vårdförlopp inom cancervården

– utredande enheter berättar

2019

essica Dervish, Malin Gunnarsson, Sara Delilovic, Henna Hasson, Mårten Åhström.

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Arbete och arbetsmiljö, Hälsa och sjukdom

Bland Region Stockholms utredande enheter finns goda förutsättningar att arbeta med standardiserade vårdförlopp (SVF), men även utmaningar, visar en studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

.

Förstasida