Policyer om fysisk aktivitet och utomhusvistelse kan främja förskolebarns fysiska aktivitet

2019

Daniel Berglind, Chu Chen

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

En studie genomförd av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar att policyer och rutiner för fysisk aktivitet och utomhusvistelse är kopplade till hur mycket förskolebarns faktiskt är fysiskt aktiva under tiden de spenderar på förskolan.

Förstasida