Stora skillnader i förekomst av övervikt och fetma hos barn mellan kommuner i Stockholms län

2019

: Liselotte Schäfer Elinder

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Förekomsten av övervikt och fetma bland fyra- och tioåringar varierar stort mellan kommuner i Stockholms län. Det visar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) sammanställning av data från barnhälsovården och elevhälsan i femton av länets kommuner.

Förstasida