SVF-koordinatorers förutsättningar att arbeta med standardiserade vårdförlopp

2019

Malin Gunnarsson, Jessica Dervish, Sara Delilovic, Henna Hasson, Mårten Åhström

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö, Hälsa och sjukdom

En studie visar att Region Stockholms koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF) upplever att de har goda förutsättningar att genomföra sitt arbete, men även svårigheter.

Region Stockholms koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF) upplever att de har goda förutsättningar att genomföra sitt arbete, men även svårigheter att introducera nya SVF-koordinatorer, motstånd från övrig sjukvårdpersonal och resursbrist. Det visar en studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Förstasida