Metodstöd i implementering ger resultat

2019

Annika Bäck, Henna Hasson

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö

En utvärdering av programmet ”Metodstöd i implementering” visar att det kan vara en effektiv hjälp i förändringsarbete.

Programmet ”Metodstöd i implementering”, som erbjuds regelbundet av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), kan vara en effektiv hjälp i förändringsarbete. Det visar en utvärdering som genomförts av Karolinska Institutet och enheten för implementering och utvärdering vid CES.

Förstasida