Tobaksavvänjning inom psykiatrin

2019

Ann Post

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Rökning är kraftigt överrepresenterat bland personer med långvarig psykisk sjukdom. Uppdrag tobaksprevention Stockholm vid Region Stockholm, vill med det här faktabladet sammanfatta de tobakspreventiva insatserna som kan och bör införas inom psykiatrin.

Förstasida