Standardiserade vårdförlopp inom cancervården

– analys av undanträngningseffekter

2020

Sara Delilovic, Filip Andersson, Henna Hasson

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Hälsa och sjukdom

Faktabladet presenterar resultaten av undanträngningseffekten för urologpatienter inom Region Stockholm. Analyserna visar på en risk för undanträngningar för urologipatienter när SVF för prostatacancer introducerades.

Förstasida