Fler söker stöd för att sluta röka i samband med policyändringar

– en analys av 20 års data från Sluta-Röka-Linjen

2020

Anna Fält, Joanna Stjernschantz Forsberg

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Det finns god evidens för att policyändringar, såsom prishöjningar på cigaretter eller rökförbud på allmänna platser, leder till att fler personer slutar röka, visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Karolinska Institutet.

Förstasida