Att kommunicera hälsobudskap om rökning i coronatider

2020

Nina Åsbring, Joanna Stjernschantz Forsberg

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Sambandet mellan rökning och risk för allvarlig coronainfektion är inte entydigt, Faktabladet beskriver svårigheterna att kommunicera hälsobudskap under en pågående pandemi.

Förstasida