Metodstöd i implementering för chefer

– en utvärdering

2020

Anne Richter, Henna Hasson, Mårten Åhström

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö

En ny utvärdering visar att programmet för ledarskapsutveckling ”Metodstöd i implementering för chefer” är uppskattat och ger ökade kunskaper, förbättrad implementeringsledarskap och bättre implementeringsprocesser.

Förstasida