Rökning och psykisk ohälsa bland unga

– fördjupade analyser av Stockholmsenkäten 2010–2018

2020

Rosaria Galanti och Filip Andersson

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor, Psykisk hälsa

Tobaksbruket, särskilt rökning, har minskat kontinuerligt bland ungdomar i Stockholms län sedan år 2010. I faktabladet presenteras en djupanalys av data från Stockholmsenkäten under åren 2010, 2014 och 2018.

Förstasida