Hälsofrämjande gruppbostad

2014

Forskning och utveckling, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Hitta material kring planering, genomförande och utvärdering av det hälsofrämjande programmet "Hälsofrämjande gruppbostad" .

Om programmet "Hälsofrämjande gruppbostad"

Projektet ”Hälsofrämjande gruppbostad” pågick 2008–2013 i Stockholms län.  Genom projektet utvecklades och utvärderades ett program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor bland vuxna med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, som bor i gruppbostad eller servicebostad.

Programmet baseras på social kognitiv teori som förklarar människors beteende utifrån samspelet mellan beteende, personliga faktorer och påverkan från miljön. Det baseras också på tidigare forskning, som visar att det vid hälsofrämjande arbete är viktigt att inkludera både personalen och individerna själva.

Läs mer och hitta materialet på CES webbsida.