"Det lilla extra"

Hur mycket kan du äta under en vecka?

2012

10 kr

Forskning och utveckling, Informationsmaterial, Barn och unga, Levnadsvanor

Många av oss vill ha mer än bara bra och hälsosam mat. För att öka förutsättningarna för en så hälsosam kropp som möjligt bör vi njuta av ”det lilla extra” i lagom mängder. Broschyren ger tips om hur mycket man kan äta av ”det lilla extra” under en vecka, om man i övrigt äter hälsosamt och rör på sig enligt rekommendationerna.

Broschyren är framtagen för att vara ett stöd i det hälsofrämjande samtalet, både som underlag för den som utför samtalet, och för att dela ut till personen man samtalar med.

Broschyren är framtagen för att vara ett stöd i det hälsofrämjande samtalet, men fungerar även bra att dela ut direkt till personer som ber om hälsotips. Materialet är rikt illustrerat med bilder på allt från majs till ratatouille, och täcker in många olika typer av maträtter, mattraditioner och kulturer.

Broschyren är under revidering för att anpassas till de nya näringsrekommendationerna (NNR2023).

Pris:

10 ex = 100 kr
20 ex = 180 kr 
50 ex = 400 kr
(beställning av fler än 50 ex kostar 80 kr för varje följande 10 ex)

Kostnad för moms och frakt tillkommer.

OBS! Mängdrabatten på broschyren syns inte i webbshoppen utan dras på fakturan.

 

 

Förstasida Det lilla extra