Förskolans förutsättningar för att främja goda matvanor

Kartläggning år 2016 av påverkande strukturer, faktorer och arbetssätt bland förskolor i Stockholms län

2018

Andrea Friedl, Maria Wikland

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Rapporten är en del i en serie om förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Denna rapport fokuserar på förskolans förutsättningar att främja goda matvanor

Förskolan når nästan alla barn och har därmed en unik potential att främja goda matoch rörelsevanor och förebygga övervikt och fetma redan bland små barn. I förskolans styrdokument finns stöd för att arbeta hälsofrämjande och för att servera näringsriktiga måltider.

Förskolan kan, som en del av det evidensbaserade hälsofrämjande arbetet, använda sig av olika pedagogiska arbetssätt för att öka barnens intresse, preferens och kunskap om livsmedel och maträtter.

Hälften av förskolorna har varje vecka, eller oftare, planerade och strukturerade samtal kring maten, exempelvis om matens namn, smak, utseende eller varifrån maten kommer. Däremot har endast en av fem förskolor praktiska matlagningsaktiviteter med barnen, trots att 70 procent av förskolorna har fysiska förutsättningar då de har eget kök och tillagar all sin mat. Hälften av förskolorna odlar frukt, bär, grönsaker eller kryddor och en tredjedel plockar bär och svamp i skogen med barnen, men bara en fjärdedel använder skörden i sin matlagning.

 

Rapport-omslag