Förskolans förutsättningar för att främja fysisk aktivitet

Kartläggning år 2016 av påverkande strukturer, faktorer och arbetssätt bland förskolor i Stockholms län

2018

Maria Wikland, Andrea Friedl

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Rapporten är en del i en serie om förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Denna rapport fokuserar på förskolans förutsättningar att främja fysisk aktivitet.

Förskolan har en unik potential att främja goda mat- och rörelsevanor och förebygga ojämlikhet i hälsa. Att det finns en ojämlikhet kan bland annat ses i utbredningen av övervikt och fetma redan bland små barn.

Stockholms läns landsting har mångårig erfarenhet av stöd till förskolans hälsofrämjande arbete med mat och fysisk aktivitet. Som underlag för landstingets prioriteringar och som kunskapsstöd för utveckling av förskolans hälsofrämjande arbete genomfördes 2016 en kartläggning av förskoleverksamhetens arbete med mat, måltider, fysisk aktivitet och utevistelse. Kartläggningen inkluderade även strukturella förutsättningar.

Denna rappport fokuserar på förskolans möjligheter att främja fysisk aktivitet.

 

Rapport-omslag