Förekomst av röstbesvär i Stockholms län

Resultat från Stockholms läns folkhälsokohort

2019

Viveka Lyberg-Åhlander, Peeter Fredlund

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Arbete och arbetsmiljö, Hälsa och sjukdom

Rapporten redovisar förekomsten av röstbesvär hos den vuxna befolkningen i Stockholms län.

Att ha problem med heshet och ansträngd röst är inte bara ett socialt handikapp. Det kan dessutom innebära svårigheter att klara av arbetsuppgifter som förutsätter en klar och tydlig röst.
Tidigare studier av röstbesvär har nästan enbart genomförts på vissa yrkesgrupper och på patienter som fått en röststörningsdiagnos. Det finns väldigt få studier där man studerat hur omfattande problemet är i en totalbefolkning.

 

Rapport-omslag