Hälsofrämjande och överviktsförebyggande arbete i kommuner och stadsdelar i Stockholms län

Enkätundersökning 2018

2019

Helena Bergström, Liselotte Schäfer Elinder

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

Rapporten undersöker hur det hälsofrämjande överviktsförebyggande arbetet med matvanor och fysisk aktivitet ser ut i länets kommuner och Stockholms stads stadsdelar ser ut.

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020 (HPÖ) har en vision om att den negativa trenden i utvecklingen av övervikt och fetma i Stockholms län ska vända. Enligt visionen ska andelen övervikt och fetma minska och de sociala skillnaderna ska inte öka.

För att uppnå visionen behöver Region Stockholm samverka med aktörer i samhället som på olika sätt kan bidra till att minska förekomsten av övervikt och fetma. Inom kommuner och stadsdelar finns många arenor för hälsofrämjande och överviktsförebyggande arbete, såsom förskola, skola, elevhälsa, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

 

Rapport-omslag