Psykologisk behandling för depression hos nyblivna mödrar

En övergripande översikt och metaanalys

2019

Johan Åhlén, Christina Dalman, Lene Lindberg

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Psykisk hälsa

Rapporten syftar till att sammanställa det vetenskapliga stödet för psykologiska behandlingsmetoder mot depression hos nyblivna föräldrar. Målgrupper för rapporten är praktiker, forskare och beslutsfattare inom folkhälsoområdet.

Många föräldrar drabbas av depression under barnets första sex månader, vilket i forskningslitteraturen kallas postpartumdepression. En obehandlad postpartumdepression kan få allvarliga konsekvenser för hela familjen och effektiv behandling av detta tillstånd är av största vikt. När föräldrar får välja mellan farmakologisk eller psykologisk behandling, väljer de flesta psykologisk behandling.

Den här rapporten är en sammanställning som bygger på redan genomförda studier, systematiska översikter och metaanalyser. På så sätt erbjuder den en bred och aktuell överblick av kunskapsläget. Sammanställningen syftar dels till att klargöra vilka insatser som har effekt, dels till att motverka användandet av insatser som saknar evidens.

 

Rapport-omslag