Socioekonomiska faktorer och covid-19 i Stockholms län

November 2020

2020

Vicky Bartelink, Per Tynelius, Anders Walander, Bo Burström, Antonio Ponce de Leon, Johanna Nederby, Maria-Pia Hergens, Anton Lager

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom

Under våren 2020 fanns påtagliga skillnader i covid-19-börda mellan geografiska områden i Stockholms län och mellan personer födda i olika länder. Rapporten presenterar sambanden mellan socioekonomiska faktorer och covid-19.

Covid-19 drabbade sociodemografiska grupper ojämlikt. Äldre personer, män, individer med lägre socioekonomisk status, individer födda i vissa länder och vissa bostadsområden drabbades hårdare än andra.

Analyser har visat att inkomst är den socioekonomiska variabel som förklarar mest variation i covid-19-dödlighet i befolkningen i Stockholms län under våren 2020. Hushållsstorlek och trångboddhet tycks spela viss roll för sambandet med inkomst, men en påtaglig skillnad mellan inkomstgrupper kvarstår även när det kontrollerats för dessa och andra faktorer.

 

Rapport-omslag