Låga skolbetyg i grundskolan är kopplat till psykisk ohälsa i vuxenlivet

2020

Alma Sörberg Wallin, Christina Dalman

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Psykisk hälsa

Låga betyg i årskurs 9 förutsäger ökad risk för depression, självmordsförsök och aktivitetsersättning med psykiatrisk diagnos i vuxenlivet. Sambandet mellan låga skolbetyg och självmordsförsök verkar delvis förklaras av skillnader i uppnådd utbildningsnivå.

Ungdomar som får lägre skolbetyg eller uppnår en lägre utbildningsnivå än sina jämnåriga har ökad risk för psykisk ohälsa och självmordsförsök i ung vuxenålder. I och med att skolsystemet och betydelsen av utbildning i vuxenlivet
har förändrats de senaste decennierna är det tänkbart att sambanden också har förändrats över tid. I takt med att allt fler förväntas uppnå en hög utbildningsnivå har arbeten utan krav på lång utbildning blivit färre. Elever med lägre skolbetyg och lägre uppnådd utbildningsnivå kan därför utgöra en alltmer sårbar grupp i vuxenlivet.

 

Rapport-omslag