Metoder för att få utrikesfödda att söka vård för stigmatiserad ohälsa

En kartläggning av studier i höginkomstländer

2020

Christina Dalman

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Utrikesfödda söker inte vård i samma utsträckning som den infödda befolkningen för ohälsa omgärdad av stigma, såsom sexuellt överförbara sjukdomar, tuberkulos och psykisk ohälsa. Rapporten kartlägger interventioner som syftar till att öka vårdsökande för stigmatiserad ohälsa.

Trots vårdbehov möter utrikesfödda i höginkomstländer ofta hinder för att nå hälso- och sjukvården, bland annat av socioekonomiska, kulturella och juridiska skäl. Detta gäller särskilt ohälsa som är omgärdad av stigma såsom HIV, tuberkulos och psykisk ohälsa. Troligen bidrar stigmat till det låga vårdssökandet. I höginkomstländer finns numera effektiva behandlingar för flera av dessa tillstånd, men lågt vårdsökande innebär att utrikesfödda ibland går miste om möjligheten till denna vård. Det kan leda till lägre tillfrisknandegrad men även onödig smittspridning.

 

Rapport-omslag