Covid-19 i Stockholms län till och med mitten av juni 2020

Förloppet och den geodemografiska spridningen

2021

Anton Lager, Per Tynelius, Anders Walander, Joanna Nederby Öhd, Antonio Ponce de Leon, Minhao Zhou, Bo Burström, Diego Yacamán Méndez, Martin Fischer, Maria Pia Hergens, Vicky Bartelink

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom

Rapporten syftar till att belysa effekterna av coronapandemin på befolkningens hälsa och behovet av vård, kommer att avrapporteras fortlöpande. Detta är den första rapporten av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillsammans med Smittskydd Stockholm.

Covid-19 har under loppet av några månader seglat upp som ett av de absolut största folkhälsoproblemen i länet och sjukdomen kommer med stor sannolikhet bli den vanligaste dödsorsaken i länet under år 2020.

Samtidigt har pandemin utvecklats väldigt olika långt i olika delar av länet, och dessutom finns viss variation mellan grupper inom givna geografiska områden. Ökad förståelse av dessa förhållanden bör kunna vara till nytta direkt i arbetet med att utforma insatser med syfte att förebygga och minska hälsokonsekvenserna av pandemin.

Klargörande analyser av dessa grundläggande förhållanden är också nödvändiga för att vi i det fortsatta arbetet ska kunna reda ut de, på befolkningsnivå mindre men ändå potentiellt viktiga, bidragen till allvarlig covid-19-sjuklighet från exempelvis initial hälsostatus, levnadsvanor och socioekonomiska förutsättningar.

 

Rapport-omslag