Psykisk ohälsa och utsatthet bland hbt-personer i Stockholms län

2020

Amanda Walter Söderberg, Daniel Trankell, Gunnar Brandén

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Psykisk hälsa, SRHR

Rapporten redovisar upplevelser av fysiskt våld och kränkningar samt förekomst av psykisk ohälsa och suicidförsök utifrån transerfarenhet och sexuell identitet, med hjälp av data från Region Stockholms folkhälsoenkät från år 2018.

Psykisk ohälsa och suicidförsök samt utsatthet för fysiskt våld och kränkningar varierar beroende på sexuell identitet och transerfarenhet, visar Region Stockholms senaste folkhälsoenkät.

Särskilt anmärkningsvärda är resultaten för bisexuella som rapporterar en högre förekomst av samtliga utfall jämfört med heterosexuella. Framtida forskning bör undersöka orsaken till dessa skillnader i utsatthet.

 

Rapport-omslag