Coronapandemin och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) − vad vet vi fram till nu?

November 2020

2020

Amanda Walter Söderberg, Elias Svedberg, Elin Zamore Söderström, Gunnar Brandén, Kyriaki Kosidou

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa, SRHR

I den här rapporten sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vad vi vet fram till november 2020 om coronapandemins effekter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Sammantaget visar studierna att pandemin kan tänkas förändra människor sexliv på olika sätt. Till exempel genom den ökade fysiska distanseringen, oro att bli smittad, ökad frekvens av att arbeta hemifrån och en påskyndad digital utveckling mot sexrelaterade aktiviteter online.

Än så länge är det svårt att avgöra hur pandemin har påverkat våldsutsattheten, men utvecklingen bör noga följas över tid. Analyser av vårddata från Region Stockholm visar hittills inga tydliga förändringar i vårdsökande för våld i en bostad eller i ett bostadsområde i Stockholms län under 2020 jämfört med tidigare år.

 

Rapport-omslag