Vilka evidensbaserade insatser finns för barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk?

En kunskapsöversikt

2021

Joseph Muwonge Jr, Ann-Louise Sirén, Johan Åhlén, Lene Lindberg, Christina Dalman, Kyriaki Kosidou.

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Rapporten sammanställer vilka evidensbaserade insatser som finns för att stötta och hjälpa barn till föräldrar med psykiska problem. Rapporten vänder sig främst till forskare och folkhälsoexperter och kan ligga till grund för framtida forskningsriktning och prioriteringar inom forskningen.

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk har ökad risk att utveckla psykisk ohälsa och sämre levnadsvillkor under uppväxten än andra barn. Dessa barn ska enligt Sveriges hälso- och sjukvårdslag identifieras och deras behov av information, råd och stöd beaktas. I dag har omkring elva procent av alla barn i Sverige minst en förälder med ett diagnostiserat psykiatriskt tillstånd. Vi genomförde därför en övergripande översikt av systematiska översikter för att sammanställa vilka evidensbaserade insatser som finns för att stötta och hjälpa barn till föräldrar med psykiska problem.

 

Omslag rapport