Risk för dödlighet i covid-19 vintern och våren 2021–2022

En beräkning på ett värsta tänkbart utfall i Stockholms län

2021

Anton Lager, Stefan Fors, Mihretab Gebreslassie

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom

Rapporten skattar storleken på den dödlighet som coronapandemin fortfarande har potential att orsaka. Förhoppningen är att rapporten ska vara ett kunskapsunderlag vid beslutsfattande om restriktioner och vaccination, på både samhälls- och individnivå.

Coronapandemin har hittills (oktober 2021) visat att vintern, när många vistas inomhus, leder till högre smittotal i Sverige. Nu när restriktionerna dessutom i stort sett är borta, finns det ett behov av att beräkna vilka risker det innebär i termer av möjlig covid-19-dödlighet. En sådan beräkning av ett värsta tänkbart utfall, presenterar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i den här rapporten.

 

Omslag rapport