Kön och risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19

Stockholms län

2021

Johanna Sieurin, Gunnar Brandén, Kyriaki Kosidou

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom

Rapporten presenterar nya rön kring sambandet mellan kön och risk för allvarliga utfall i covid-19. Rapporten visar att män drabbas i betydligt högre utsträckning än kvinnor, i synnerhet män i medelåldern och yngre pensionsåldern

Det finns ett tydligt samband mellan kön och ålder för samtliga utfall i covid-19. Könsskillnaden i allvarliga covid-19-utfall är störst bland personer i övre medelålder och yngre pensionärer, och mindre uttalad bland yngre vuxna och äldre. Sambandet är särskilt påtagligt för risken att avlida. För män i åldersgruppen 50–64 år är risken mer än fyra gånger så hög och för män över 75 år är risken runt 1,5 gånger så hög, jämfört med kvinnor i samma åldrar. Könsskillnaden i risk att avlida till följd av nedre luftvägsinfektioner är däremot relativt lika i alla åldrar över 50, och var drygt dubbelt så hög för män jämfört med kvinnor.

 

Omslag rapport