Covid-19 i Stockholms län till och med mars 2021 – sociodemografiska faktorer på individ- och områdesnivå

2021

Anton Lager, Vicky Bartelink, Mihretab Gebreslassie, Minhao Zhou, Maria-Pia Hergens, Joanna Nederby Öhd, Per Tynelius, Antonio Ponce de Leon

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom

Rapporten, som bygger på data från mars 2020 till och med mars 2021, visar att risken att dö och hamna på sjukhus med covid-19 är fortsatt är ojämnt fördelad i befolkningen.

Covid-19 slog på kort tid ned som ett av de värsta folkhälsoproblemen i Stockholms län år 2020. Antalet döda med covid-19 under 2020 motsvaras nästan fullt ut av överdödlighet. Det vill säga att skillnaden mellan faktiskt och förväntat antal avlidna stämmer överens med antalet dödsfall i covid-19. Under första vågen var även ojämlikheten i covid-19 mycket markerad, bland annat kopplad till inkomst. Det noterades också anmärkningsvärda oberoende överrisker för vissa bostadsområden och för personer födda i vissa länder. Sedan den första vågen passerade har pandemin skördat ytterligare nästan lika många dödsoffer i Stockholms län. Men hur sambanden med sociodemografiska faktorer utvecklats efter första vågen är mer oklart.

Omslag rapport