Psykiatriska tillstånd och risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19

2021

Johan Åhlén, Michael Borgert, Alma Sörberg Wallin

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Rapporten redovisar att personer med psykiatriska tillstånd drabbats hårdare än övriga vad gäller inläggning på slutenvård, intensivvård och död på grund av covid-19.

Redan tidigt i pandemin kom flera rapporter om covid-19 och dess möjliga effekter på den psykiska hälsan. Mindre har skrivits om det omvända, det vill säga om individer med psykisk ohälsa har en ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19. På senare tid har dock forskare uppmärksammat denna fråga, och det har också publicerats ett fåtal studier som rapporterar om en sådan ökad risk. Dessa studier har vissa begränsningar, framför allt vad gäller hur representativt urvalet varit, och vilka slutsatser som kan dras utifrån hur man i studierna tagit hänsyn till olika faktorer som också spelar roll för sjukdomsförloppet.

 

Omslag rapport