Ätstörningar och ätstörningsvård i Stockholms län

2022

Anna Ohlis, Beata Jablonska, Jurgita Narusyte, Henrik Dal

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Dubbelt så många unga män och kvinnor fick en ätstörningsdiagnos under 2021.

Bland kvinnor mellan 18 och 24 år gjorde 1,6 procent ett vårdbesök där läkaren registrerade en ätstörningsdiagnos år 2021. Det är en ökning från 0,9 procent år 2011. Kartläggningen bygger på data från de så kallade VAL-databaserna som samlar information om vårdbesök och diagnoser.

Förstasida Rapport 22.11