Vård för psykisk ohälsa under coronapandemin, från pandemins utbrott till slutet av 2021

2022

Anna Ohlis, Susanne Wicks, Christina Dalman

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Rapporten kartlägger antalet vårdkontakter för psykisk ohälsa inom Region Stockholm under pandemin.

Under pandemin har vården för psykisk ohälsa inom Region Stockholm legat ganska stabilt. En ökning ses inom primärvården för barn och i viss mån vuxna upp till 69 år. Denna ökning av vård för psykiska ohälsa inom primärvården har dock setts under en längre tid, även före pandemin. Framför allt när det gäller barn.

När pandemin bröt ut sågs en temporär minskning av andelen personer som var i kontakt med vården. Minskningen kompenserades snabbt av att andelen kontakter på distans (telefon- eller videosamtal) ökade, dock inte fullt ut för personer över 70 år i primärvården.

Troligtvis kommer distanskontakter fortsätta att utgöra en större andel av vårdkontakterna inom vissa åldersgrupper även efter pandemin. Det är viktigt att säkerställa att en sådan omställning inte skapar ökad ojämlikhet i vården samt att omställning inte sker på bekostnad av vårdens kvalitet.