Sexuell hälsa och sexuell utsatthet i Stockholms län

Självrapporterade data från befolkningsundersökningen SRHR2017

2022

Elias Svedberg, Elin Zamore Söderström, Kyriaki Kosidou

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa, SRHR

Rapporten presenterar och analyserar självrapporterade data kring sexuell hälsa och sexuell utsatthet bland befolkningen i Stockholms län, baserade på data från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017.

Två av tre (66 procent) skattade sin sexuella hälsa som god eller mycket god, medan var tionde person skattade den som dålig eller mycket dålig. Fler yngre än äldre skattar sin sexuella hälsa som god eller mycket god.

Mer än varannan kvinna (57 procent) och varannan man (50 procent) uppgav att de under de senaste tolv månaderna upplevt problem i samband med sexlivet. Det vanligast förekommande problemet i relation till sexlivet bland kvinnor var att ha saknat intresse för sex, medan det bland män var att få orgasm snabbare än önskat.

 

Omslag Rapport 2022:8