Hälsa och livsvillkor bland personer i hemlöshet i Stockholms län 2019

En enkätintervjustudie

2022

Marie Warolén, Bo Burström, Fitsum Teni, Sarah Kullberg, Robert Irestig, Kristina Burström, Anton Lager

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Rapporten beskriver livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 148 personer i hemlöshet i Stockholm som intervjuades 2018/2019. Vidare intervjuades företrädare för verksamheter som arbetar med människor i hemlöshet.

Personer som befinner sig i hemlöshet har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Psykosociala problem tycks vara en viktig orsak till både hemlösheten och ohälsan i sig. Fokus på individens sammansatta problem genom ”case management” har visat positiva resultat i tidigare studier.

Rapporten visar att en bättre samverkan mellan verksamheter inom Region Stockholm, kommunernas socialtjänst, statliga organisationer och bostadsbolag skulle kunna förbättra hälsan bland personer i hemlöshet och minska hemlösheten i Stockholms län.

 

Omslag Rapport 2022:9