Hälsa under graviditet och nyföddhetsperiod

En kartläggning av alla graviditeter i Stockholms län under perioden 2014–2020

2023

Samir Cedic, Kyriaki Kosidou, Cecilia Magnusson

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor, SRHR

Rapporten beskriver gravidas levnadsvanor och kroppsmasseindex, deltagande i basprogrammet för mödrahälsovård, vård för psykisk ohälsa, fysiska graviditetskomplikationer och nyföddas hälsa under perioden 2014 till 2020.

De flesta i Stockholms län tar del av mödrahälsovårdens insatser under graviditeten och deltar i föräldrastödsprogram, men insatserna når inte i lika hög grad utlandsfödda och gravida med sämre socioekonomiska förutsättningar. Dessa grupper har också i genomsnitt fler graviditetskomplikationer.

I rapporten analyseras skillnaderna och trenderna i gravidas och nyföddas hälsa har i relation till ålder, utbildning, sysselsättning, familjeinkomst, hushållstyp och födelseland.