Vulvodyni och genital smärta bland flickor och kvinnor i Stockholms län

Förekomst av diagnostiserad vulvodyni och självrapporterad genital smärta samt analys av geografisk och socioekonomisk variation

2023

Johanna Sieurin, Kyriaki Kosidou

Vårdcentral, Barnmorskemottagningar, Forskning och utveckling, Folkhälsoguiden, Ungdomsmottagning, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Sexuell hälsa, Rapport , Hälsa och sjukdom, SRHR

I rapporten jämförs den självrapporterade förekomsten av genital smärta vid sex med förekomsten av registrerade diagnoser för sådana besvär i Stockholms län. Dessutom analyseras skillnader i förekomst kopplat till geografisk plats och socioekonomi.

Rapporten visar att självrapporterad genital smärta i samband med sex är vanligt bland flickor och kvinnor i länet. I åldern 16 till 45 år anger sex procent att de har måttliga till svåra besvär. Vanligast är besvären bland yngre kvinnor i åldrarna 21 till 25 år där tio procent anger att de har måttliga till svåra besvär. I samma åldersgrupp rapporterar sju procent måttlig till svår ytlig smärta, vilket är huvudsymtomet vid provocerad vulvodyni.

Samtidigt visar rapporten att få diagnostiseras med provocerad vulvodyni eller andra diagnoser relaterade till genital smärta. Provocerad vulvodyni – tidigare kallat vestibulit – är en vanlig orsak till genital smärta och innebär intensiv smärta i vulvan, även vid lätt beröring eller tryck. År 2021 fick 1,5 promille av Stockholms läns flickor och kvinnor i åldrarna 16 till 45 år den diagnosen.

Rapporten visar att majoriteten av de registrerade vårdkontakterna för provocerad vulvodyni sker på akutsjukhus med vulvamottagning. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni rekommenderas att diagnostisering och inledande basbehandling kan ske inom primärvården.

Experter inom området menar att tidig diagnos och behandling kan minska risken för att utveckla ytterligare och svårare symtom. Det ökar också chanserna till förbättring och kan därmed minska behovet av specialiserad vård, samt minska risken för de negativa effekter sjukdomen ofta har på livskvalitet, relationer, fertilitet och psykisk hälsa.

Omslag till rapport 2023:8