Coronapandemin och fysisk aktivitet

En prognos om kort- och långsiktiga effekter

2020

Daniel Berglind

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på fysisk aktivitet i befolkningen.

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt. De åtgärder som införts på samhällsnivå för att minska smittspridning av covid-19, kan leda till en minskning i fysisk aktivitet. Det i sin tur kan ha negativa hälsoeffekter – framför allt på kort sikt och för äldre personer som drabbas hårdare. Att uppmana allmänheten till daglig fysisk aktivitet är därmed viktigt.

 

Rapportens förstasida