Coronapandemin och matvanor

En prognos om kort- och långsiktiga effekter

2020

Sara Raposo

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Levnadsvanor

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på matvanor.

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt. På kort sikt ökar risken för felaktig information om kosttillskott i marknadsföringssyfte som ett skydd mot virus. Ungdomars matvanor kan påverkas negativt av gymnasieskolans stängning.

På lång sikt riskerar socioekonomiska skillnader i matvanor att förstärkas på grund av fallande hushållsinkomster i pandemins och den ekonomiska krisens spår.

 

Rapportens förstasida