Coronapandemin och narkotikabruk

En prognos om kort- och långsiktiga effekter

2020

Peter Allebeck

Forskning och utveckling, Rapport , Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på narkotikabruket i befolkningen.

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt. När gränserna stänger och färre personer rör sig i samhället minskar tillgången till narkotika. Samtidigt riskerar den narkotikarelaterade dödligheten att öka på sikt om resurserna till hälso- och sjukvård och socialtjänst minskar till följd av den ekonomiska krisen till följd av coronapandemin.

 

Rapportens förstasida