Coronapandemin och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

En prognos om kort- och långsiktiga effekter

2020

Elias Svedberg, Amanda Walter Söderberg, Elin Zamore Söderström

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, SRHR

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheter (SRHR) i befolkningen.

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt.

På kort sikt kan risken för våld i nära relationer och för obehandlade sexuellt överförbara infektioner öka. Preventiva insatser inom SRHR-området minskar, vilket på lång sikt kan få negativa hälsokonsekvenser såsom risk för sen upptäckt av sjukdom. Hbtqi-personer och personer med erfarenhet av sex mot ersättning riskerar en ökad utsatthet och ojämlikheten mellan olika målgrupper inom SRHR kan växa.

 

Rapportens förstasida